Centrum P?üATEK

zaopatrzenie ortopedyczne, aparaty słuchowe, sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie

MENU ME-19

MENU ME-19
Nazwa produktu:MENU ME-19
Cena:Zapytaj
Dost─Öpno┼Ť─ç:Tak

MENU ME-19

Model zauszny du??ej mocy. Zalecany w przypadkach niedos??uchów ??rednich, ci─???kich oraz g??─?bokich. Zalecany tak??e dla dzieci.

Doskona??y d??wi─?k w podstawowej wersji aparatu. Dzi─?ki nowej serii Widex MENU u??ytkownik mo??e cieszy─? si─? naturalnym d??wi─?kiem bez ponoszenia wydatków na dodatkowe, nieprzydatne dla niego funkcje. W wersji podstawowej aparat MENU gwarantuje wspania??y, czysty d??wi─?k i wyposa??ony jest w najnowsze funkcje minimalizuj─?ce akustyczne sprz─???enia zwrotne. Bez trudu przystosowuje si─? do zmiennych sytuacji akustycznych – co zazwyczaj mo??liwe jest jedynie w najdro??szych modelach aparatów s??uchowych.    

W przypadku konieczno??ci zastosowania bardziej indywidualnego dopasowania wystarczy rozszerzy─? wersj─? aparatu o dodatkowe kana??y. Mo??na te?? doda─? wi─?cej funkcji, na przyk??ad wyj─?tkowy program do terapii szumów usznych lub najnowsz─? technologi─? rozumienia mowy w ha??asie.  

Odpowiedni wybór dopasowany do stylu ??ycia

Bez wzgl─?du na tryb ??ycia i ró??norodne potrzeby zawsze znajdzie si─? najodpowiedniejsze opcje MENU dla potrzeb konkretnego u??ytkownika. Poni??ej kilka przyk??adowych konfiguracji: 

 

MENU Active

Doskona??y w pracy, na spotkaniach biznesowych oraz w czasie rozmów ze wspó??pracownikami. Sprawdza si─? w sytuacjach, gdzie istot─? jest doskona??e rozumienie mowy.  
MENU Comfort

Dla osób prowadz─?cych aktywne ??ycie towarzyskie i spo??eczne. Funkcje aparatu MENU mo??na dostosowa─? tak, aby aparat dobrze dzia??a?? równie?? w ha??a??liwych otoczeniach. MENU Plus  

Idealny dla osób cz─?sto przebywaj─?cych w domu. Sprawdzi si─? w czasie rozmów z rodzin─? i przyjació??mi, czy podczas spokojnego spaceru.   
MENU Basic

Zapewnia komfortowe s??yszenie ró??nych codziennych d??wi─?ków, jak na przyk??ad wyra??nych sygna??ów mowy. 

Do wyboru jest pe??na gama obudów w stylowych kolorach.  

zadaj pytanie o menu me-19

dentysta szczecin | | | | | | ogrzewanie szczecin | stomatolog szczecin